Богата и разнообразна е природата край Черноморец. Крайбрежните склонове на Странжа плавно и красиво се потапят в морето.Това съчетание от гора и море прави мястото уникално като видове растителност и разнообразие от бозайници, птици, риби и влечуги.

Рстителната покривка в района е характерна за Южното ни крайбрежие. В горите растат дъб, габър, ясен, бряст и клен. Сребристата липа по североизточната част на Бакарлъка е едно от най-хубавите дървета по този край.

Районът е с богато разнообразие от храсти, плодни дървета, увивни растения, билки. По заблатените места се среща тръстика, мента,бяло блатно кокиче, водна детелина и др.

Днес тихите дворове на черноморските къщи носят неповторим уют-щедри на люляк, рози, нарциси, с аромат на смокини, нар и райски ябълки.

Изключително разнообразен е животинският свят на Странджа и крайбрежието. По своето рибно богатство Природен парк „Странджа“ е сред първите в Европа.

От световна величина са голяма част от установените 269 вида птици. Над Черноморец преминава големия прелетен път на птиците в Европа – Via Pontica.

Тук могат да бъдат наблюдавани огромни ята бели щъркели, стотици пеликани, лебеди, осояди, мишеловки и кресливи орли. Обичайните бозайници за района са дивите свине, сърни, зайци.

Край брега и във водата ловуват много гларуси и чайки.

Още от старо време са познати няколко вида есетрови риби – моруна, лаврак и др. Най-големи са пасажите от паламуд, лефер, черникоп, скумрия, сафрид. Срещат се и кефал, калкан, четири вида попчета, цаца и други.

По крайбрежието има десетина вида миди, но най-разпространена е черната мида, която е храна на много морски животни и птици. Почти навсякъде подводните скали са покрити с черни миди, зелени и кафеви водорасли.

Свържете се с нас

Изпратите ни имейл и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Sending

© 2016 Кметство Черноморец Всички права запазени!   Internet Reklama Уеб сайт от Internetreklama.bg

Log in with your credentials

Forgot your details?